logo

>O BCCO                >SBÍRKY                >KONTAKTY EN

BCCO (Biology Centre Collection of Organisms) je struktura, pod kterou jsou sdruženy vybrané sbírky organizmů Biologického
centra Akademie věd ČR, v. v. i.
Cílem BCCO je podporovat fungování a rozvoj biologických sbírek ústavů Biologického centra,
zvýšit informovanost veřejnosti o jejich existenci a zejména podpořit využívání vlastního sbírkového materiálu jak ve vědě a
výzkumu tak v oblasti biotechnologií či medicíny.

Sbírky BCCO disponují, mimo jiné, širokou škálou zejména půdních mikroorganizmů, rozsáhlou sbírkou (arbo)virů, helmintů a
členovců. Řada izolátů byla navíc podrobně charakterizována po stránce taxonomické, fyziologické i metabolické. Většinu těchto
údajů naleznete ve volně přístupných katalozích pod odkazy na jednotlivé sbírky. V případě zájmu o další informace, či o využití
konkrétního sbírkového materiálu se neváhejte obrátit na kurátory jednotlivých sbírek.

logotyp